Cafe Maru – Enoshima Island

6-5, Enoshima 1-Chลme
Fujisawa-Shi, Kanagawa
Japan 251-0036

ameblo.jp/enoshimacafemaru

9.5/10

Sells coffee and cake on the island of Enoshima.

Slightly off the beaten track which means peace and quiet on busy days when people are travelling to the island.

Decent coffee and excellent cake.

The owner does English classes on Sunday, Monday and Friday.

The mascot of the cafe, Maru, has their own line of bags and jumpers if you are interested in cat-themed items.